G.D.F.R.

G.D.F.R.

Nghe bài hát

Lời bài hát

[Hook - Sage the Gemini:]
I know what you came here to see
If you're a freak, then you coming with me
And I know what you came here to do
Now bust it open let me see you get loose
It's going down for real
It's going down for real
It's going down for real

[Verse 1 - Flo Rida:]
Your girl just kissed a girl
I do bi chicks
Shake for a sheik
I'm throwing these Emirates in the sky
Spending this As-salam alaykum
Peace to M.O.N.E.Y.
I love my beaches, south beaches
Surfboard in high tide
I could just roll up
Cause I'm swole up
So that birthday cake get the cobra
Bugatti for real, I'm cold bra
That auto-biography rover
Got the key to my city it's over
It's no thots, only Anna Kournikova's
I set records, ratchets hold up
(I set records, ratchets hold up)

[Hook - Sage the Gemini:]
I know what you came here to see
If you're a freak, then you coming with me
And I know what you came here to do
Now bust it open let me see you get loose
It's going down for real
It's going down for real
And they already know me
It's going down for real

[Verse 2 - Sage the Gemini:]
And they already know me
It's going down further than femurs
Girls get wetter than Katrina
Yeah my girl you never seen her
Cause my tints by limousiners
My touch say it's the Midas
We the plus yo man a minus
My team blowing on that slam
Make you cough-cough that's Bronchitis
Put yo hands up
It's a stick up, no more makeup
Get that ass on the floor
Ladies put your lipstick up
Double entendre, double entendre
While you're hating I get money
Then I double on tonkas

[Hook - Sage the Gemini:]
I know what you came here to see
If you're a freak, then you coming with me
And I know what you came here to do
Now bust it open let me see you get loose
It's going down for real
It's going down for real
It's going down for real
It's going down for real
It's going down for real

[Bridge - Flo Rida:]
Lift it, drop it, shake it, pop it
Lift it, drop it, shake it, pop it
Lift it, drop it, shake it, pop it
Lift it, drop it, shake it

[Outro - Sage the Gemini:]
It's going down for real
It's going down for real
It's going down for real
It's going down for real
It's going down for real
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

G.D.F.R.

Bạn vừa xem lời bài hát G.D.F.R. một sản phẩm của Flo Rida, Sage The Gemini, Lookas trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online G.D.F.R., xem lyrics để hát karaoke G.D.F.R. thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.