Dat $tick

Dat $tick

Nghe bài hát

Lời bài hát

[Verse 1]
12 in the mornin', pop shells for a livin'
And berry gon' smell blood trail every minute
Rogue wave on you niggas, no fail when I hit 'em
Every time I see a pig, I don't hesitate to kill 'em
Ain't nobody give a fuck about a rule
Either get diplomas or a tool, I'ma cool with my youngins
No bool when I'm sprayin' this K at you fuckas
Fuck a gang affiliated with nothin' but my name

[Chorus]
Man, I don't give a fuck about a mothafuckin' po
I'ma pull up with that stick and hit yo' motherfuckin' do'
Man, I don't give a fuck about a mothafuckin' po
I'ma pull up with that stick and hit yo' motherfuckin' do', yeah

[Verse 2]
People be starvin'
And people be killin' for food with that crack and that spoon
But these rich mothafuckas, they stay eatin' good
Droppin' wage livin' good
Holdin' steel Glocks, but you been a bitch, suck a thick cock
Fuck a Crip walk, hit the strip like in Bangkok
Never ever see me ever trip 'bout a lil' broad
See me on the TV screamin', Bitch, you a damn fraud
And you don't wanna fuck with a chigga like me
When I pull up in that Maserati
Better duck 'fore ya brain splatter on the concrete
I'ma hit you with that .45, bullet hit yo neck round the bow tie
Lookin' like a thriller, film a bitch
I'ma go right back with the clip and I know you be shakin'
Don't test me or I might just click at yo noggin

[Chorus]
Man, I don't give a fuck about a mothafuckin' po
I'ma pull up with that stick and hit yo' motherfuckin' do'
Man, I don't give a fuck about a mothafuckin' po
I'ma pull up with that stick and hit yo' motherfuckin' do', yeah
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Dat $tick

Bạn vừa xem lời bài hát Dat $tick một sản phẩm của Rich Chigga trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Dat $tick, xem lyrics để hát karaoke Dat $tick thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.