Tôi Đang Lắng Nghe

Tôi Đang Lắng Nghe

Nghe bài hát

Lời bài hát

Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
bao đêm đã qua im lặng của người
tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

Im lặng giòng sông tôi đã lắng nghe
Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
sau cơn bão qua im lặng mặt người
nghe bao nỗi đau trên một bàn tay

Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Tôi Đang Lắng Nghe

Bạn vừa xem lời bài hát Tôi Đang Lắng Nghe một sản phẩm của Khánh Ly trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Tôi Đang Lắng Nghe, xem lyrics để hát karaoke Tôi Đang Lắng Nghe thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.