Spring Again

Spring Again

Nghe bài hát

Lời bài hát

Single: 왜 또 봄이야
Lyrics: 이현상, 김창락, 한경수, 최한솔, 키썸(Kisum)

매일 맛있는 것만 찾다 보니
어느새 2킬로 늘었어
먹방만 보다가 넘나
참을 수가 없어서 그랬어

여기저기 다들 다 짝도 찾고
커플룩 맛집 HASH TAG 난리
난 럽스타그램
다 시시하고 지루하기만 해
또 봄이면 뭐 해 꽃은 떨어질 건데

왜 또 봄이야 꽃가루 알러지 있는데
누구 좋으라고 또 봄이야
나도 예전엔 참 좋았는데
살다 보니 그냥 그래 그냥 봄이야

바람에 날리는 꽃잎들이
괜히 또 나를 설레이게 해
아이쿠 내가 왜 이래 미쳤나 봐
나도 봄이라 그래
자꾸 설레는 봄인가 봐

봄봄 또 봄이 왔어
가만있어도 간질거리는 꽃가루 같은
이 거린 커플이 가득 찼어
떨어진 꽃잎보다
커플이 더 많아 보이는 건 착각일까
이 넓은 석촌호수에 왜 나만 혼자일까
혹시라도 내 자신이 처량해 보일까 봐
전화하는척해
자기야 어디야 나 도착했어 빨리 와

봄이 뭔데 그냥 내게는 Sunday
얘도 쟤도 결혼한다고 내게 말해
관심 없는데 왜 난 가고 있어
또 봄이라 그래 괜히 혼자라 그래

왜 또 봄이야 꽃가루 알러지 있는데
누구 좋으라고 또 봄이야
나도 예전엔 참 좋았는데
살다 보니 그냥 그래 그냥 봄이야

바람에 날리는 꽃잎들이
괜히 또 나를 설레이게 해
아이쿠 내가 왜 이래 미쳤나 봐
나도 봄이라 그래
자꾸 설레는 봄인가 봐

불쌍하게 쳐다보지 좀 마요
나도 나름대로 잘 살고 있어요
인기가 없는 건 아니니깐요
내 걱정하지 말고 가던 길 가셔요

지루한 봄이어도 좋아
나도 여자라서 쫌 좋아
날리는 꽃잎이 내 손에 떨어져
심쿵 하게 해 HOO

왜 또 봄이야 꽃가루 알러지 있는데
누구 좋으라고 또 봄이야
나도 예전엔 참 좋았는데
살다 보니 그냥 그래 그냥 봄이야

바람에 날리는 꽃잎들이
괜히 또 나를 설레이게 해
아이쿠 내가 왜 이래 미쳤나 봐
나도 봄이라 그래
자꾸 설레는 봄인가 봐
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Spring Again

Bạn vừa xem lời bài hát Spring Again một sản phẩm của Cao Lu, Kisum, Yerin trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Spring Again, xem lyrics để hát karaoke Spring Again thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.