Mang Chủng / 芒种

Mang Chủng / 芒种

Nghe bài hát

Lời bài hát

一想到你我就, wu
Yī xiǎngdào nǐ wǒ jìu, wu
空恨別夢久
kōng hèn bíe mèng jiǔ
wuu u u u
燒去紙灰埋煙柳
shāo qù zhǐ huī mái yān liǔ

於鮮活的枝丫
ýu xiān húo de zhīyā
凋零下的無暇
diāolíng xìa de wúxía
是收穫謎底的代價
shì shōuhùo mídǐ de dàijìa

餘暉沾上 遠行人的發
ýuhuī zhān shàng yuǎn xíng rén de fā
他灑下手中牽掛
tā sǎ xìashǒu zhōng qiāngùa
於橋下
ýu qíaoxìa
前世遲來者(擦肩而過)
qíanshì chí lái zhě (cā jiān érgùo)
掌心刻(來生記得)
zhǎngxīn kè (lái shēng jìdé)
你眼中煙波滴落一滴墨 wo
nǐ yǎnzhōng yānbō dī lùo yīdī mò wo
若佛說(無牽無掛)
rùo fú shuō (wú qiān wú gùa)
放下執著(無相無色)
fàngxìa zhízhúo (wūxiāng wúsè)
我怎能 波瀾不驚 去附和
wǒ zěn néng bōlán bù jīng qù fùhè


一想到你我就, wu
yī xiǎngdào nǐ wǒ jìu, wu
恨情不壽 總於苦海囚
hèn qíng bù shòu zǒng ýu kǔhǎi qíu
wuu u u u
新翠徒留 落花影中游
xīn cùi tú líu lùohuā yǐng zhōngyóu
wuu u u u
相思無用 才笑山盟舊
xiāngsī wuyó̀ng cái xìao shān méng jìu
wuu u u u
謂我何求
wèi wǒ hé qíu

謂我何求
wèi wǒ hé qíu
種一萬朵蓮花
zhǒng yī wàn duǒ líanhuā
在眾生中發芽
zài zhòngshēng zhōng fāyá
等紅塵一萬種解答
děng hóngchén yī wàn zhǒng jiědá


念珠落進 時間的泥沙
nìanzhū lùo jìn shíjiān de ní shā
待 割捨詮釋慈悲
dài gēshě quánshì cíbēi
的讀法
de dú fǎ

前世遲來者(擦肩而過)
qíanshì chí lái zhě (cā jiān érgùo)
掌心刻(來生記得)
zhǎngxīn kè (lái shēng jìdé)
你眼中煙波滴落一滴墨 wo
nǐ yǎnzhōng yānbō dī lùo yīdī mò wo
若佛說(無牽無掛)
rùo fú shuō (wú qiān wú gùa)
放下執著(無相無色)
fàngxìa zhízhúo (wūxiāng wúsè)
我怎能 波瀾不驚 去附和
wǒ zěn néng bōlán bù jīng qù fùhè


一想到你我就, wu
yī xiǎngdào nǐ wǒ jìu, wu
恨情不壽 總於苦海囚
hèn qíng bù shòu zǒng ýu kǔhǎi qíu
wuu u u u
新翠徒留 落花影中游
xīn cùi tú líu lùohuā yǐng zhōngyóu
wuu u u u
相思無用 才笑山盟舊
xiāngsī wuyó̀ng cái xìao shān méng jìu
wuu u u u
謂我何求
wèi wǒ hé qíu

謂我何求
wèi wǒ hé qíu
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Mang Chủng / 芒种

Bạn vừa xem lời bài hát Mang Chủng / 芒种 một sản phẩm của Âm Khuyết Thi Thính, Triệu Phương Tịnh trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Mang Chủng / 芒种, xem lyrics để hát karaoke Mang Chủng / 芒种 thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.