Huynh Đệ À 2

Huynh Đệ À 2

Nghe bài hát

Lời bài hát

Ngày đó vẫn nhớ mãi, tình nghĩa mình khắc ghi,
tình anh em ta, đồng lòng có nhau,
một phút chẳng rời bước, trần thế nhiều hiểm nguy,
bước qua cuộc đời, lời thề đâu dễ phai, kiếp số có nào biết,
biết ngày mai, mà hôm nay nhắm mắt nằm im vì chính ai,
bao năm trong gian hồ, tôi cùng với anh,
vượt qua bao nhiêu thương đau thân đầy máu.
Huynh đệ ơi, tỉnh lại đi, người anh em của tôi không còn nữa,
người mà tôi ngày đêm, cùng chung vai bốn phương,
vì yêu quê hương, mà chiến chinh,
huynh đệ ơi, vẫy chào tay,
Việt Nam nay sáng tươi đã giải phóng,
cờ bay muôn phương, một lạy tôi kính anh,
người quân nhân dân, vì nước non, quên tấm thân mình.

Bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam - Vchart

Xem ngay

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Huynh Đệ À 2

Bạn vừa xem lời bài hát Huynh Đệ À 2 một sản phẩm của Chí Thành Danh trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Huynh Đệ À 2, xem lyrics để hát karaoke Huynh Đệ À 2 thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.