Duyên Lỡ Làng

Duyên Lỡ Làng

Nghe bài hát

Lời bài hát

[Lời 1]
Ta cứ nghĩ mình là của nhau
Suốt muôn đời này nhưng giờ đổi thay
Chiếc váy người vội mặc trao tay ai kia mất rồi
Tôi đứng nhìn từ phía xa
Nỗi đau này xem là không hay
Mà người đâu hay, người đâu thấy tôi đau vì ai

Xe xoay bước vội ngày người chung đôi, thôi giờ hết
Duyên ta lỡ làng vì người ham sang nên đâu có màng
Tôi quay trở lại là chính tôi, cố quên đi một người
Và dặn lòng mình sẽ chẳng còn vương

[Lời 2]
Ngày ấy, tôi đã yêu một người
Tưởng đâu tình yêu ấy bền lâu
Càng đậm sâu, càng sợ đau
Vì tôi biết mình nghèo khó
Nên tình cảm chắc gì như mình nghĩ

Người nỡ gieo cho tôi mộng mơ
Người khiến con tim tôi thẫn thờ
Rồi nỡ bước sang ngang
Ngày tôi nước mắt đầm đìa
Hỏi trời cao có thấu tôi giờ ra sao

[Lời 3]
Ta cứ nghĩ mình là của nhau
Suốt muôn đời này nhưng giờ đổi thay
Chiếc váy người vội mặc trao tay ai kia mất rồi
Tôi đứng nhìn từ phía xa
Nỗi đau này xem là không hay
Mà người đâu hay, người đâu thấy tôi đau vì ai

Xe xoay bước vội ngày người chung đôi, thôi giờ hết
Duyên ta lỡ làng vì người ham sang nên đâu có màng
Tôi quay trở lại là chính tôi, cố quên đi một người
Và dặn lòng mình sẽ chẳng còn vương

Và dặn lòng mình sẽ chẳng còn vương...
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Duyên Lỡ Làng

Bạn vừa xem lời bài hát Duyên Lỡ Làng một sản phẩm của Đạt Khói, Tịnh Cường, TRUNKY trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Duyên Lỡ Làng, xem lyrics để hát karaoke Duyên Lỡ Làng thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.