Con Đường, Tiếp Theo, Gặp Nhau / 下个,路口,见

Con Đường, Tiếp Theo, Gặp Nhau / 下个,路口,见

Nghe bài hát

Lời bài hát

Xìa gè lùkǒu jìan
gāng xìa dì dìtiě hái bù sùan yǒngjǐ
nǐ nà biān fēijī pèngqiǎo yě lùodì
dōngjīng xìa yǔ lín shī bālí
shōuyīnjī nǐ tīng jǐ diǎn jǐ
dāng bàn gè dìqíu wài hái yǒu gè nǐ
dāng xiāngỳu hái méi dào dùi de shíjī
xìatiān yī qù yòu shì dōngjì
7-11 nuǎn bēi qiǎokèlì
miǎozhēn zhuǎndòng DI DI DA
xiǎo xiǎoshí chā DI DI DA
wǒ zǎochá yùeguāng sǎ zài nǐ tóufǎ
píngxíng de hùa DI DI DA
jǐshí jiāochā DI DI DA
xìa gè lùkǒu zàijìan ba
mánglù huìyì nǐ tóunǎo zhuǎn bù tíng
wǒ jiētóu sànbù tōutōu chuǎn kǒuqì
lúndūn tànxí qīngtīng xīní
tóngshí qí jìu xìang zài yīqǐ
wǒ piān'ài fú lǎng míng gē de rèqíng
nǐ qīngxīn weiyé̌nà gǔdiǎn gāngqín
bùcéng xiāngỳu wèicéng shúxī
shēnhūxī nǐ hùi zài nǎlǐ
miǎozhēn zhuǎndòng DI DI DA
xiǎo xiǎoshí chā DI DI DA
wǒ zǎochá yùeguāng sǎ zài nǐ tóufǎ
píngxíng de hùa DI DI DA
jǐshí jiāochā DI DI DA
xìa gè lùkǒu zàijìan ba
miǎozhēn zhuǎndòng DI DI DA
xiǎo xiǎoshí chā DI DI DA
wǒ zǎochá yùeguāng sǎ zài nǐ tóufǎ
píngxíng de hùa DI DI DA
jǐshí jiāochā DI DI DA
xìa gè lùkǒu zàijìan ba
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Con Đường, Tiếp Theo, Gặp Nhau / 下个,路口,见

Bạn vừa xem lời bài hát Con Đường, Tiếp Theo, Gặp Nhau / 下个,路口,见 một sản phẩm của Lý Vũ Xuân trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Con Đường, Tiếp Theo, Gặp Nhau / 下个,路口,见, xem lyrics để hát karaoke Con Đường, Tiếp Theo, Gặp Nhau / 下个,路口,见 thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.