Cho Tôi Đi Làm Mưa Với

Cho Tôi Đi Làm Mưa Với

Nghe bài hát

Lời bài hát

Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi chị gió ơi!
Tôi muốn cây được xanh lá, hoa lá được tốt tươi.
Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi chị gió ơi!
Làm hạt mưa giúp cho đời, không phí hoài rong chơi.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi chị gió ơi!
Tôi muốn cây được xanh lá, hoa la được tốt tươi.
Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi chị gió ơi!
Làm hạt mưa giúp cho đời, không phí hoài rong chơi.
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Cho Tôi Đi Làm Mưa Với

Bạn vừa xem lời bài hát Cho Tôi Đi Làm Mưa Với một sản phẩm của Nhóm TTT trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Cho Tôi Đi Làm Mưa Với, xem lyrics để hát karaoke Cho Tôi Đi Làm Mưa Với thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.