Bé Vui Học Vần On-An

Bé Vui Học Vần On-An

Nghe bài hát

Lời bài hát

Hôm nay em học vần
Cô dạy em bài mới
Ghép âm n sau o
Em có vần o-n on
Ghép âm n sau a
Em có vần o-n an
M-e M-e me nặng mẹ
C-on C-on con, mẹ con, mẹ con
Nh-a Nh-a Nha huyền Nhà
S-an s-an san huyền sàn,
Nhà sàn, nhà sàn, nhà sàn.

Bé thích học vần on
Bé thích học vần an
Bé vui học vần on
Bé vui học vần an

Hôm nay em học vần
Cô dạy em bài mới
Ghép âm n sau o
Em có vần o-n on
Ghép âm n sau a
Em có vần o-n an
M-e M-e me nặng mẹ
C-on C-on con, mẹ con, mẹ con
Nh-a Nh-a Nha huyền Nhà
S-an s-an san huyền sàn,
Nhà sàn, nhà sàn, nhà sàn.

Bé thích học vần on
Bé thích học vần an
Bé vui học vần on
Bé vui học vần an

Bé thích học vần on
Bé thích học vần an
Bé vui học vần on
Bé vui học vần an
O-n… On, A-n…an

Bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam - Vchart

Xem ngay

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Bé Vui Học Vần On-An

Bạn vừa xem lời bài hát Bé Vui Học Vần On-An một sản phẩm của Đỗ Tuyết Nhi, Dâu Tây trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Bé Vui Học Vần On-An, xem lyrics để hát karaoke Bé Vui Học Vần On-An thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.