Back to You

Back to You

Nghe bài hát

Lời bài hát

[Verse 1: Bebe Rexha]
I know you say you know me, know me well
But these days I don't even know myself, no
I always thought I'd be with someone else
I thought I would own the way I felt, yeah

[Pre-Chorus: Bebe Rexha]
I call you but you never even answer
I tell myself I'm done with wicked games
But then I get so numb with all the laughter
That I forget about the pain

[Chorus: Bebe Rexha]
Whoah, you stress me out, you kill me
You drag me down, you fuck me up
We're on the ground, we're screaming
I don't know how to make it stop
I love it, I hate it, and I can't take it
But I keep on coming back to you

[Verse 2: Louis Tomlinson]
I know my friends they give me bad advice
Like move on, get you out my mind
But don't you think I haven't even tried
You got me cornered and my hands are tied


[Pre-Chorus: Louis Tomlinson & Bebe Rexha]
You got me so addicted to the drama
I tell myself I'm done with wicked games
But then I get so numb with all the laughter
That I forget about the pain

[Chorus: Louis Tomlinson]
Whoah, you stress me out, you kill me
You drag me down, you fuck me up
We're on the ground, we're screaming
I don't know how to make it stop
I love it, I hate it, and I can't take it
But I keep on coming back to you (back to you)
Oh, no, no, I just keep on coming back to you (back to you)
Oh, no, no, I just keep on coming back to you

[Bridge: Louis Tomlinson]
And I guess you'll never know
All the bullshit that you put me through
And I guess you'll never know, no

[Pre-Chorus: Bebe Rexha & Louis Tomlinson]
Yeah, so you can cut me up and kiss me harder
You can be the pill to ease the pain
'Cause I know I'm addicted to your drama
Baby, here we go again


[Chorus: Bebe Rexha & Louis Tomlinson]
Whoah, you stress me out, you kill me
You drag me down, you fuck me up
We're on the ground, we're screaming
I don't know how to make it stop
I love it, I hate it, and I can't take it
But I keep on coming back to you (back to you)
Oh, no, no, I just keep on coming back to you (back to you)
Oh, no, no, I just keep on coming back to you
Back to you
I just keep on coming back to you
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Back to You

Bạn vừa xem lời bài hát Back to You một sản phẩm của Louis Tomlinson, Bebe Rexha, Digital Farm Animals trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Back to You, xem lyrics để hát karaoke Back to You thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.