9420

9420

Nghe bài hát

Lời bài hát

_9420_ Mai Xiao Dou

手牽手一起走在幸福的大街
Shǒu qiānshǒu yīqǐ zǒu zài xìngfú de dàjiē

微風緩緩的吹來你我相依偎
Wéifēng huǎn huǎn de chuī lái nǐ wǒ xiāng yīwēi

愛的目光如此的熱烈
Ài de mùguāng rúcǐ de rèlìe

這份愛就像是在燃燒的火堆
Zhè fèn ài jìu xìang shì zài ránshāo de huǒ duī

熾熱的火焰如同盛開的玫瑰
Chìrè de huǒyàn rútóng shèngkāi de méiguī

不管白天黑夜繼續的沉醉
Bùguǎn báitiān hēiyè jìxù de chénzùi

整個世界瀰漫 薄荷般的氣味
Zhěnggè shìjìe mímàn bòhé bān de qìwèi

耳邊 你的呢喃不停吹
ěr biān nǐ de nínán bù tíng chuī

所有 孤單寂寞都被悄悄震碎
Suǒyǒu gūdān jìmò dōu bèi qiāoqiāo zhèn sùi

你的眼神就像 流淌著的河水
Nǐ de yǎnshén jìu xìang líutǎngzhe de héshuǐ

流進 我的身體潤心扉
Líu jìn wǒ de shēntǐ rùn xīnfēi

洗滌 所有悲傷煩惱帶來安慰
xǐdí suǒyǒu bēishāng fánnǎo dài lái ānwèi

關於我們 我只想說
guānýu wǒmen wǒ zhǐ xiǎng shuō

簡單一句 就是愛你
jiǎndān yījù jìushì ài nǐ

比翼雙飛 金蟬做媒
bǐỳi shuāngfēi jīn chán zùoméi

天造地設的一對
tiānzàodìshè de yī dùi

手牽手一起走在幸福的大街
shǒu qiānshǒu yīqǐ zǒu zài xìng fú de dàjiē

微風緩緩的吹來你我相依偎
wéifēng huǎn huǎn de chuī lái nǐ wǒ xiāng yīwēi

愛的目光如此的熱烈
ài de mùguāng rúcǐ de rèlìe

這份愛就像是在燃燒的火堆
zhè fèn ài jìu xìang shì zài ránshāo de huǒ duī

熾熱的火焰如同盛開的玫瑰
chìrè de huǒyàn rútóng shèngkāi de méiguī

不管白天黑夜繼續的沉醉
bùguǎn báitiān hēiyè jìxù de chénzùi

整個世界瀰漫 薄荷般的氣味
zhěnggè shìjìe mímàn bòhé bān de qìwèi

耳邊 你的呢喃不停吹
ěr biān nǐ de nínán bù tíng chuī

所有 孤單寂寞都被悄悄震碎
suǒyǒu gūdān jìmò dōu bèi qiāoqiāo zhèn sùi

你的眼神就像 流淌著的河水
nǐ de yǎnshén jìu xìang líutǎngzhe de héshuǐ

流進 我的身體潤心扉
líu jìn wǒ de shēntǐ rùn xīnfēi

洗滌 所有悲傷煩惱帶來安慰
xǐdí suǒyǒu bēishāng fánnǎo dài lái ānwèi

關於我們 我只想說
guānýu wǒmen wǒ zhǐ xiǎng shuō

簡單一句 就是愛你
jiǎndān yījù jìushì ài nǐ

比翼雙飛 金蟬做媒
bǐỳi shuāngfēi jīn chán zùoméi

天造地設的一對
tiānzàodìshè de yī dùi

關於我們 我只想說
guānýu wǒmen wǒ zhǐ xiǎng shuō

簡單一句 就是愛你
jiǎndān yījù jìushì ài nǐ

比翼雙飛 金蟬做媒
bǐỳi shuāngfēi jīn chán zùoméi

天造地設的一對
tiānzàodìshè de yī dùi
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

9420

Bạn vừa xem lời bài hát 9420 một sản phẩm của Mạch Tiểu Đâu trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online 9420, xem lyrics để hát karaoke 9420 thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.