Tán Thán Cõi A Di Đà Phật

Tán Thán Cõi A Di Đà Phật

Nghe bài hát

Lời bài hát

1. Về Tây Phương có A Di Đà Ở cõi đây có Phật Thích Ca Phật hai nước phát tâm là Độ dân chúng nơi Ta Bà Về bên cõi A Di Đà
2. Lạc Bang cõi vui tràn đầy Mọi người khi sanh về đây Khổ ưu não rơi từng ngày Người trong nước luôn sum vầy Trồng cây đức đơm hoa dày
3. Cảnh quang cõi A Di Đà Ngọc lưu ly xây hành lan Dùng châu lưới bao quanh nhà Hàng cây báu rung la đà Đường đi cũng trân châu ngà.
4. Hồ ao có sen bằng vàng Tỏa từ hoa ra hào quang Màu sen trắng, xanh hay vàng Hào quang sáng lên muôn ngàn Để dang đón dân ta Bà
5. Giữa ao có ngôi nhà sàng Về được đây ôi là sang Toàn châu báu như kim vàng Bạch kim lót xây nên đàng Tỏa lên nét phong cao nhàn.
6. Hồ ao nước ôi nhiệm mầu Vị ngọt thanh thơm và sâu Sản sanh đức luôn đi đầu Vậy ai uống mong vơi sầu Được theo ý như mong cầu
7. Cõi đây trỗi lên nhạc trời Người được nghe ưu sầu vơi Hạt mưa xuống đơm hoa trời Tỏa hương đến thơm cho đời Người nghe sẽ an muôn đời
8. Người trên đó thân vàng rồng Mỗi buổi mai đi nhặt bông Về dâng cúng mong gieo trồng Hạt hoa đức vươn trong lòng Đường chơn lý luôn tỏa hồng.
9. Cõi nơi ấy chim muôn màu Nguyện cùng gieo căn lành sâu Miệng luôn hót âm thanh mầu Dạy người biết buông đau sầu Trọn đời sống không lo rầu
10. Mỗi khi gió lay cây cành Tạo ra tiếng âm thật thanh Dạy dân chúng nên tu hành Hãy tinh tấn cho chuyên cần Quả tâm đức mau viên thành.
11. Cõi bên ấy ôi nhiệm mầu Vật tiện nghi trân bảo châu Người an hưởng trong sang giàu Mọi sinh sống chư thiên hầu Toàn tâm ý không vương sầu
12. Cõi Tây ấy không thù hằn Mọi người thương như tình thân Chẳng tham sắc, danh không cần Đường ân ái không lân cận Cùng nhau quyết tu chuyên cần
13. Người bên ấy không tầm thường Họ đều sanh tâm hiền lương Chẳng toan tính không đo lường Bình an sống trong chơn thường Được tâm ý luôn an tường.
14. Phật sao có tên Di Đà? Vì Ngài tâm luôn vị tha Nguyện thương chúng sanh Ta Bà Mở ra nước A Di Đà Độ cho hết dân Ta Bà
15. Phật bên ấy tâm phi thường Lòng từ lan sang mười phương Cùng bi trí cao vô lượng Vậy ta hãy nên quy ngưỡng Để mau thoát u mê đường
16. Phật xưa có ra lời thề Mở rộng thêm Bang Lạc quê Vậy ai đã mong sanh về Thì nên chớ tâm si mê Phật dang đón đưa ta về.
17. Người ơi hãy mau tỉnh lòng Đừng để cho tâm chạy rong Vì còn đắm mê danh lòng Tử sanh ấy luôn quay vòng Lạc bang nước không sanh đồng
18. Vậy ta chớ tâm buông thả Hãy niệm danh Di Đà A Cõi Tây ấy quê hương nhà Người vui sống không đau già Kề bên đức A Di Đà
19. Cõi Tây ấy không luân hồi Vậy người ơi mau về thôi Niệm thông suốt khi đi ngồi Để ưu não không đâm chồi Tòa sen báu ta lên ngồi
20. Này ta hãy mau niệm Phật Để nghiệp duyên không chồng chất Trần gian vốn không chân thật Thì sao hãy không niêm mật Niệm danh đức Di Đà Phật
21. Người niệm hãy không sân hận Mọi loài thương như người thân Hễ khi giúp ai đang cần Về sau ý không ân hận Nguyện chia cách tâm xa gần.
22. Nguyện cho những ai niệm Phật Được thân thể luôn bình an Được tâm ý luôn thanh nhàn Vượt gian khó trong muôn ngàn Lòng ưu não mau phai tàn.
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Tán Thán Cõi A Di Đà Phật

Bạn vừa xem lời bài hát Tán Thán Cõi A Di Đà Phật một sản phẩm của Thương Nguyễn trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Tán Thán Cõi A Di Đà Phật, xem lyrics để hát karaoke Tán Thán Cõi A Di Đà Phật thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.