Nhớ Lời Cha Mẹ Dạy

Nhớ Lời Cha Mẹ Dạy

Nghe bài hát

Lời bài hát

Nhân giang xưa nay thường vẫn có câu.
Gà một mẹ chớ dá nhau hoài.
Khôn ngoan thì tìm người ngoài hơn thua.
Chớ hơn thua khi cùng sống chung trong một gia đình.
Đôi khi ta nghĩ những cây xanh.
Cùng một cội chỉ có mấy cành.
Khua nhau làm gì, để cho cây đau.
Chỉ để cho bao miệng thế nhân thiên hạ chê

ĐK: Bao nhiêu chuyện xưa, hôm nay lớn lên con đã quên rồi sao.
Không gian bình yên êm ấm thuở nào.
Bên nhau ngàu đêm, dẫu có thứ chi ta cũng luôn nhường nhau.
Nay tranh giành bao cay đắng buồn đau.
cười.
Nuôi con ngày đêm, chẳng than trách công con hiểu cha mẹ không.
Trông con giành tranh nước mắt lưng tròng.
Ai đang lạc chân, đang nỡ dẫm lên tuổi thơ mà đi.
Thôi xin con bình tâm suy nghĩ lại đi.

Bao nhiêu chuyện xưa, hôm nay lớn lên con đã quên rồi sao.
Không gian bình yên êm ấm thuở nào.
Anh em phải biết yêu thương lẫn nhau chia sớt bao buồn đau.
Cha mẹ đâu ở bên các con suốt đời
Nuôi con ngày đêm, chẳng than trách công con hiểu cha mẹ không.
Trông con giành tranh nước mắt lưng tròng.
Ai đang lạc chân, đang nỡ dẫm lên tuổi thơ mà đi.
Thôi xin con bình tâm suy nghĩ lại đi.
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Nhớ Lời Cha Mẹ Dạy

Bạn vừa xem lời bài hát Nhớ Lời Cha Mẹ Dạy một sản phẩm của Cao Đại Hưng trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Nhớ Lời Cha Mẹ Dạy, xem lyrics để hát karaoke Nhớ Lời Cha Mẹ Dạy thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.