Lớp Chúng Mình

Lớp Chúng Mình

Nghe bài hát

Lời bài hát

Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà, đầy tình thân, quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới, quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đang trò ngoan.
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Lớp Chúng Mình

Bạn vừa xem lời bài hát Lớp Chúng Mình một sản phẩm của Bé Bảo An trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Lớp Chúng Mình, xem lyrics để hát karaoke Lớp Chúng Mình thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.