Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

Nghe bài hát

Lời bài hát

Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa

Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do

Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố xưa tôi về

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe

***
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/21579-Dem-Thay-Ta-La-Thac-Do~Quang-Dung.html
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya

Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như

Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ

Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

Bạn vừa xem lời bài hát Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ một sản phẩm của Duy Quang trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, xem lyrics để hát karaoke Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.