Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Nghe bài hát

Lời bài hát

Nam mô ta cha da dá
Nam mô ai da cha nà
Xà cá ra ê lô cha nà
Lu ha rát cha da
Ta tá ta ta dà
À là há tê
Sanh da san pu cà dà
Nam mô xa qua tách tha tha thê tê
Án la ha ta tề sành dá san
Bu tê tê Nam mố ai da ao qua bu kề tề
Sua ra da pu tí xua ra qua dà
Mà hà xóa rá quá da
Ma há ka lô ni cà dà
Ta ni da ta ohm ta ra ta đà
Trì đì trí đi chu đu chu đù
Ít ti quê ít ti cha ré cha rè
Bù đà chá đê Bu đa cha đề
Kút su mê kút su ma qua
Quê i tí ni ti tri ti xoa ra ma tá ma da xoa qua
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Bạn vừa xem lời bài hát Chú Đại Bi Tiếng Phạn một sản phẩm của Hùng Thanh trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Chú Đại Bi Tiếng Phạn, xem lyrics để hát karaoke Chú Đại Bi Tiếng Phạn thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.